Klik HIER voor de homepage van Tennis Factory

User Name

Password

Info New or Forgotten?

Approach Tennis > Voorwaarden

ALGEMENE TRAININGSVOORWAARDEN WINTER 2018-2019

ALGEMENE TRAININGSVOORWAARDEN WINTER 2018-2019

ALGEMENE TRAININGSVOORWAARDEN
WINTER 2019-2020
Tevens houdende Algemene Betalingsvoorwaarden van toepassing zijnde op de trainingsovereenkomst.
 
 1. Van de trainingen, die op buitenbanen gegeven worden, die niet kunnen doorgaan door onbespeelbaarheid van de banen of door weersomstandigheden, worden minimaal 3 trainingen ingehaald. Voor een lescyclus van 17 lesweken betekent dit dat iedereen recht heeft op minimaal 14 trainingen. Wordt dit aantal niet gehaald, dan zal het lesgeld van de minder dan 14 gegeven trainingen gerestitueerd worden. Uiteraard streven we er naar, om altijd het aantal van 17 lesweken te halen.
 2. De trainer(ster) zal bepalen of een training door omstandigheden zoals vermeld bij punt 1 wel of geen doorgang kan vinden.
 3. Bij de indeling zal geprobeerd worden om zoveel mogelijk homogene groepen samen te stellen. Een belangrijke factor hierbij is de beschikbaarheid van de cursisten. Indien geen 4 personen van gelijk nivo of beschikbaarheid bij elkaar geplaatst kunnen worden, bestaat de mogelijk om tegen meerprijs 50 minuten met zijn 2en te trainen - anders wordt de cursisten met 2 personen een lestijd van 30 minuten aangeboden tegen het tarief van een 4 persoonsles van 50 minuten. Indien er een groep van 3 personen geformeerd gaat worden , dan zal de lestijd aangepast worden naar 40 minuten.
 4. Indien trainingen door eigen toedoen worden gemist kunnen deze in principe niet worden ingehaald. In overleg met de trainer(ster) kan gekeken worden of er absentie is in een andere vergelijkbare groep zodat de gemiste training daar dan kan worden gevolgd.
 5. Privétraining die door eigen toedoen wordt gemist wordt niet ingehaald. Echter de privétraining is overdraagbaar aan derden mits deze plaats kan vinden op de reguliere afgesproken dag én tijd.
 6. Voor exacte lesdata: zie het online inschrijfformulier of het tabblad lesdata in het menu links. Voor een aantal (binnen)locaties kunnen lesdata worden aangepast in verband met nog te organiseren evenementen door desbetreffende haleigenaren / verenigingen. Veranderingen zullen tijdig aan de cursisten worden medegedeeld.
 7. Betaling kan alleen via een maandelijkse incasso. Deze geeft u af op de laatste pagina van het inschrijvingsproces. Afschrijving van het lesgeld vindt plaats in de laatste week van de maand.
 8. Het cursusbedrag bestaat voor de buitentraining in het winterseizoen alleen uit lesgeld. Dit lesgeld is inclusief b.t.w.. Het cursusbedrag is bij indoortraining opgebouwd uit lesgeld en baanhuur. Het lesgeld is inclusief b.t.w. en de baanhuur is b.t.w.-vrij.
 9. Voor aanvang van de 1e training kan er een restitutieverzekering afgesloten worden. De verzekering zal uitkeren indien een cursist 5 of meer aanééngesloten trainingen mist vanwege een medische reden. Bij aanspraak op de restitutieverzekering zal een medisch bewijs overlegd dienen te worden. Bij goedkeuring zal het resterende lesgeld terugbetaald worden.
 10. Bij niet tijdige betaling zal (het restant van) het totaalbedrag ineens verschuldigd en opeisbaar zijn. Alle buitengerechtelijke incassokosten verbonden aan de incasso der vordering, komen ten laste van de cursist c.q. zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger. Deze kosten bedragen 15 % van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00 en te vermeerderen met b.t.w..
 11. Bij tussentijdse beëindiging door de cursist c.q. zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale trainingsgeld verschuldigd.
 12. De directie van Approach is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, nog voor diefstal of beschadiging van goederen van de cursist.

Lesvoorwaarden zomer 2020

 
ALGEMENE TRAININGSVOORWAARDEN
ZOMER 2020


Tevens houdende Algemene Betalingsvoorwaarden van toepassing zijnde op de trainingsovereenkomst.

 

 1. Van de trainingen, die op buitenbanen gegeven worden, die niet kunnen doorgaan door onbespeelbaarheid van de banen of door weersomstandigheden, worden er maximaal 2 trainingen ingehaald. Deze inhaaltrainingen worden gegeven in de niet lesweken op aangeven van de trainer.
 2. De trainer(ster) zal bepalen of een training door omstandigheden zoals vermeld bij punt 1 wel of geen doorgang kan vinden.
 3. Bij de indeling zal geprobeerd worden om zoveel mogelijk homogene groepen samen te stellen. Een belangrijke factor hierbij is de beschikbaarheid van de cursisten. Indien geen 4 personen van gelijk nivo of beschikbaarheid bij elkaar geplaatst kunnen worden, bestaat de mogelijk om tegen meerprijs 50 minuten met zijn 2en te trainen - anders wordt de cursisten met 2 personen een lestijd van 30 minuten aangeboden tegen het tarief van een 4 persoonsles van 50 minuten. Indien er een groep van 3 personen geformeerd gaat worden , dan zal de lestijd aangepast worden naar 40 minuten.
 4. Indien trainingen door eigen toedoen worden gemist kunnen deze in principe niet worden ingehaald. In overleg met de trainer(ster) kan gekeken worden of er absentie is in een andere vergelijkbare groep zodat de gemiste training daar dan kan worden gevolgd.
 5. Privétraining die door eigen toedoen wordt gemist wordt niet ingehaald. Echter de privétraining is overdraagbaar aan derden mits deze plaats kan vinden op de reguliere afgesproken dag én tijd.
 6. Voor exacte lesdata: zie het online inschrijfformulier of bij voorwaarden; lesdata.
 7. Betaling kan alleen via een incasso. Deze geeft u af op de laatste pagina van het inschrijvingsproces.
 8. Voor aanvang van de 1e training kan er een restitutieverzekering afgesloten worden. De verzekering zal uitkeren indien een cursist 5 of meer aanééngesloten trainingen mist vanwege een medische reden. Bij aanspraak op de restitutieverzekering zal een medisch bewijs overlegd dienen te worden. Bij goedkeuring zal het resterende lesgeld terugbetaald worden.
 9. Bij niet tijdige betaling zal (het restant van) het totaalbedrag ineens verschuldigd en opeisbaar zijn. Alle buitengerechtelijke incassokosten verbonden aan de incasso der vordering, komen ten laste van de cursist c.q. zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00 en te vermeerderen met btw.
 10. Bij tussentijdse beëindiging door de cursist c.q. zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale trainingsgeld verschuldigd.
 11. De directie van Approach is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de cursist.
 12. Deelname aan de tennislessen is alleen mogelijk voor leden van de vereniging. Dit houdt in, dat nieuwe cursisten zich verplichten zich aan te melden als lid van de vereniging waar de lessen gevolgd worden.